Act now for a better tomorrow!

Een incident of crisis verrast. Het loopt veelal anders en het maken van de juiste keuze is essentieel.

Act now for a better tomorrow

Voorbereid zijn op een crisis is de beste methode om ze te bestrijden. Op het moment dat een crisis of incident zich dan voordoet, kan worden gehandeld volgens afgesproken lijnen. Altijd anders, maar voorbereid. En dat geldt evengoed voor andere omvangrijke uitdagingen waar een projectmatige aanpak noodzakelijk is.

In dergelijke situaties  wil je kunnen vertrouwen op de mensen met wie je werkt. Dan zoek je een projectmanager die doelen voor ogen houdt terwijl ze werkt met mensen die weten wat ze moeten doen en wat van hen wordt verwacht. Een projectmanager die helder communiceert en verbindt wat nodig is om samen de doelen te halen die zijn gesteld, en liefst nog een beetje meer.

Dat vraagt om CHI Projectmanagement. Sterk in verbinding.

Projecten

Of het nu gaat om regionale, bovenregionale of internationale samenwerkingen, om crisissituaties, grootschalige projecten of verandertrajecten, ze vragen om een planmatige aanpak. Er is immers een duidelijk doel, een (vaak) beperkte handelingstijd en de noodzaak om snel te schakelen.

Van probleemanalyse tot aan de realisatie van gestelde doelen staat een projectmanager ‘aan’. Het bewaken van planningen en budgetten, het realiseren van mijlpalen en het afbakenen van de opdracht in situaties die het uiterste van stakeholders vergen, dat vraagt om een sterke roerganger. Iemand die de doelen niet uit het oog verliest, flexibel inspringt op veranderingen onderweg en samenwerkt aan de realisatie van de opdracht. Iemand die partijen verbindt en zorgt dat een project tot en met de implementatie in een organisatie wordt opgeleverd. Iemand die staat voor wat ze belooft.

CHI Projectmanagement en Advies heeft ruim 20 jaar ervaring met het behalen van doelen in situaties die het uiterste vragen van mensen die erbij betrokken zijn. Denk bijvoorbeeld aan de realisatie van de Veiligheidsregio, het samenvoegen van meldkamers, de coördinatie van het landelijk informatieknooppunt COVID-19, alsook de opvang van gevluchte Oekraïners na de inval van Rusland in 2022.

Advisering

Sommige vraagstukken vertalen zich niet meteen in projecten, maar hebben wel de aandacht van een overheidsinstelling, maatschappelijke organisatie of crisisteam. Dan is het van belang dat er samen wordt gewerkt met ervaren mensen die kunnen adviseren vanuit hun kennis over een bepaald onderwerp. Want hoe breng je op regionaal of internationaal niveau partijen bij elkaar en laat je ze samenwerken? Hoe krijg je knelpunten in een traject boven water? Hoe zorg je dat partijen over hun eigen muren kijken en samen aan de grotere uitdaging gaan werken?

 

CHI Projectmanagement en Advies blijft de rode draad in een traject zien en vertaalt knelpunten naar mijlpalen. Ze schakelt net zo gemakkelijk op strategisch/bestuursniveau als op operationeel/uitvoeringsniveau en spreekt de juiste taal. Ze brengt ruim 20 jaar ervaring mee aan tafel om te zorgen dat maatschappelijke organisaties en politiek samenwerken aan duurzame oplossingen voor complexe vraagstukken. Praktisch en resultaatgericht. Gepokt en gemazeld in een werkomgeving waar je met mooie praatjes niet ver komt.

Interim management

Er zijn veel redenen om een tijdelijke manager of leidinggevende aan te stellen. Bijvoorbeeld omdat er nog geen geschikte kandidaat voor een vaste aanstelling is gevonden, omdat de eigenlijke manager langdurig ziek of met verlof is, of omdat een bedrijf een reorganisatie doorvoert. Maar ook voor tijdelijke werkorganisaties, zoals tijdens de Corona-crisis of de Oekraïne-crisis, wordt vaak gebruik gemaakt van tijdelijke projectmanagers om snel met een samengesteld team aan de slag te gaan en richting te geven aan datgene dat moet gebeuren.

Een interim-manager stapt dan ook bijna altijd op een rijdende trein. Daarom is het belangrijk dat deze snel kan schakelen, voelsprieten heeft voor wat in een organisatie speelt en meteen vertrouwen kan winnen. Want alleen vanuit vertrouwen kan goed worden samengewerkt.

CHI Projectmanagement en Advies brengt mensen vanuit hun kracht bij elkaar en verbindt plannen aan doelen, om zo het beste voor een organisatie te realiseren. Ze schakelt net zo gemakkelijk op strategisch/bestuursniveau als op operationeel/uitvoeringsniveau en spreekt de juiste taal. Ze heeft ervaring met het opbouwen van teams, het faciliteren van bestaande teams, het coördineren van tijdelijke projectteams en het leiden van teams tijdens reorganisatietrajecten.

Operationele functies

Ook op operationeel niveau staat CHI Projectmanagement en Advies ‘haar mannetje’. Ruim 20 jaar ervaring heeft haar vaardigheden opgeleverd in incidentbestrijding en crisisbeheersing en projectmanagement van gemeentelijk tot op internationaal niveau. Haar kracht ligt in het schakelen tussen teams en disciplines en het verbinden van de verschillende partijen in het veld.

 

Ze kan optreden als tegenspel bij oefeningen van crisisteams en is inzetbaar bij tijdelijke vervanging door krapte in piketten zoals bijvoorbeeld informatiemanagement.

Contact

Bij het koffieapparaat komen de beste ideeën voorbij en worden de wildste plannen gesmeed. Ik zet graag die kop koffie en bespreek samen met u welke doelen ik voor uw organisatie kan realiseren. 

Afspraak maken? Bel +31 (0)6 39278802, of mail >>

Chi Brouwer

Projectmanager & Adviseur

In mijn opdrachten streef ik naar kwalitatief hoogwaardige resultaten. Ik laat me daarbij leiden door ratio en logische argumenten, maar ook door intuitie en hetgeen wat goed voelt. Dat helpt mij om zaken in perspectief te zien en van diverse kanten te belichten. 

Sinds 2001 heb ik ervaring opgedaan in rampenbestrijding, crisisbeheersing en Integrale veiligheid, maar ook projectmatig natuur en toerisme ontwikkeling als ruimtelijke ordening.